- NL -

DE TWEEDE BRUSSELSE BABYTHEEK IS OPEN SINDS MAART 2021 IN LAKEN

Word lid, maak nu je online account aan


Het abonnement kost 20€/jaar. We hebben een sociaal tarief voor gezinnen die toegeleid worden. Neem contact met ons op voor meer info.

Om je account te activeren kan je  je lidgeld (20€) overschrijven op BE30 4358 0325 0111 met vermelding Babytheek Nekkersdal + accountnaam.

Stuur een betaalbewijs van je overschrijving naar babytheek@nekkersdal.be. Zodra we deze ontvangen hebben activeren we je account. Vanaf dat moment kan je spullen reserveren.

 

Een Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Eigenlijk een soort van bibliotheek voor spullen die een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste 12 maanden na de geboorte. 

CHECK HET REGLEMENT

Wil je vrijwilliger worden in de babytheek? Heb je spullen om te doneren? Neem contact met ons op via babytheek@nekkersdal.be

- FR -

LA DEUXIÈME BÉBÉTHÈQUE EST OUVERT DEPUIS MARS 2021 À LAEKEN

Devenez membre, créez votre compte en ligne dès maintenant

 

L'abonnement est 20€/an. Nous avons un tarif social pour les familles qui sont référées. Contactez-nous pour plus d'informations.

Pour activer votre compte, vous pouvez dès à présent transférer votre cotisation à BE30 4358 0325 0111 en mentionnant Babytheek Nekkersdal + nom du compte.

Envoyez une preuve de paiement de votre virement bancaire à babytheek@nekkersdal.be. Dès que nous l'aurons reçu, nous activerons votre compte. À partir de ce moment, vous pouvez réserver des articles.

 

Une bébéthèque est un service de prêt d'articles pour bébés. Il s'agit d'une sorte de bibliothèque pour les objets dont un bébé a besoin ou que les parents utilisent au cours des 12 premiers mois suivant la naissance. 

LIRE LE REGLEMENT

Vous souhaitez être bénévole au sein de la bébéthèque? Vous avez des articles à donner? Contactez-nous via babytheek@nekkersdal.be

- ENG-

THE SECOND BRUSSELS BABYTHEEK IS OPEN SINCE MARCH 2021 IN LAKEN

Become a member, create your online account as of now

 

The annual membership fee is 20€. We have a social rate for families who are referred. Please contact us for more info.

In order to activate your account you can from now on transfer your membership fee to BE30 4358 0325 0111 mentioning Babytheek Nekkersdal + account name.

Send a proof of payment of your bank transfer to babytheek@nekkersdal.be. As soon as we have received it, we will activate your account. From that moment you can reserve items.

 

A babytheek is a lending service for baby stuff. It is a kind of library for things that a baby needs or that the parents use in the first 12 months after birth. 

CHECK THE HOUSE RULES

Would you like to volunteer at the babytheek? Do you have items to donate? Please contact us via babytheek@nekkersdal.be